Helena Haapion innostava esitys ”sopimuskulttuurit murroksessa”


Propertan asiakastilaisuudessa 22.3.2017 varatuomari, KTT Helena Haapio aloitti puheenvuoronsa teesillä ”Sopimukset ovat liian tärkeitä jäädäkseen yksin juristien asiaksi”.

Juristit pyrkivät kaikin keinoin huolehtimaan siitä, että heidän tekemänsä sopimukset takaavat asiakkaalle parhaat mahdolliset lähtökohdat mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Asiakkaan ja käyttäjän kannalta olisi kuitenkin usein tärkeämpää huolehtia siitä, että sopimus on ymmärrettävä ja luo pohjan hyvälle sopimussuhteelle.

Helena on tehnyt pitkään sopimussuunnittelun ja -muotoilun pioneerityötä ja julkaissut useita artikkeleita ja kirjoja. Kun asiaan perehtyy, sopimusmuotoilu ei lopulta olekaan mikään ihmeellinen asia. Muotoilu eli design tarkoittaa tuotteen tai muun kohteen suunnittelua sen käytettävyyden lisäämiseksi. Juuri tällä tavoin sopimusmuotoilun avulla voidaan muotoilla sopimuksia käyttäjän kannalta mahdollisimman käyttökelpoiseen ja tarkoituksenmukaiseen asuun.

Meitä juristeja ei juuri ole koulutettu viestintätaidoissa. Helenan esimerkit herättivät huomaamaan, kuinka pienillä muutoksilla raskaalta ja vaikeasti luettavalta vaikuttava juridinen teksti saadaan selkeäksi ja helposti hahmotettavaksi. Käyttäjäystävällisyyttä voidaan merkittävästi lisätä pienillä muutoksilla, lyhentämällä tekstiä ja jakamalla se lyhyisiin kappaleisiin.

Aikajanoja, kaavioita ja kuvallisia elementtejä käyttämällä voidaan poistaa tulkinnanvaraisuuksia ja varmistaa, että osapuolet ovat ymmärtäneet sopimuksen olennaisen sisällön oikein. Tällaisten elementtien avulla on myös usein helpompaa viestittää sopimuksen sisältöä ja rakennetta kolmansille

Helena käsitteli myös tulevaisuuden sopimuskulttuuria, johon tulevat kuulumaan olennaisesti älykkäät sopimukset, ”smart contracts”. Ne perustuvat ohjelmointikoodiin. Tietokone osaa jo nyt varsin älykkäästi toteuttaa tällaisia sopimuksia. Esimerkiksi rahan siirto voidaan automatisoida, kun ennalta asetetut edellytykset täyttyvät. Helena asetti meille juristeille haasteen tuottaa älykkään sopimuskoodin rinnalle myös ihmisten ymmärrettävää sopimusmuotoilua, ”viisautta” pelkän ”älykkyyden” lisäksi.

Tiedättehän vanhan kysymyksen: ”Mitä eroa on älykkäällä ja viisaalla?” No se, että älykäs selviää käden käänteessä sellaisesta, mihin viisas ei koskaan joutuisi. Teknisten valmiuksien lisääntyessä ja mahdollistaessa itse itsensä toteuttavat älykkäät sopimukset, juristien tulee kouluttautua yhä enemmän asiakkaan liiketoiminnan tuntemukseen ja konsultin rooliin sopimuksia laadittaessa.

Helenaa kuunnellessa tuli lopuksi mieleen, että juristeille ei juurikaan opeteta viestintätaitoja, jotka kuitenkin ovat nykymaailmassa ensiarvoisen tärkeitä. Myös sopimukset voidaan nähdä kommunikaationa, joka sisältää paljon muutakin kuin mahdollisiin oikeudellisiin ongelmiin valmistautumista.

Kiitos, Helena, silmiä avaavasta ja uusia ajatuksia herättäneestä puheenvuorosta!