Oikeuskäytäntöä valvojan vastuusta ja tilaajan suunnitteluvastuusta

Properta Asianajotoimisto Oy (AA Ville Laine) edusti kahta asunto-osakeyhtiötä (Asunto Oy Tanhupirtti ja Asunto Oy Tanhupuisto) valvontavastuuta koskevassa oikeudenkäynnissä, jossa vastapuolena oli Vahanen Oy. Riita koski yhtiöiden julkisivu-urakoiden valvonnassa tapahtuneita virheitä. Vahanen Oy haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, mutta valituslupahakemus hylättiin ja näin ollen Helsingin hovioikeuden 11.10.2016 annetut tuomiot jäivät lopullisiksi. Tuomioiden perusteella Vahanen Oy velvoitettiin korvaamaan asunto-osakeyhtiöille viivästyskorkoineen yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.

– – – – –

Properta Asianajotoimisto Oy (AA Ville Laine) edusti urakoitsijaa (Uudenmaan Mestari-rakentajat Oy) urakkariita-asiassa, joka koski Espoon Otaniemen ns. nanotalon lisä- ja muutostöitä, urakan viivästystä ja suunnittelun puutteista aiheutuneita kustannuksia. Nanotaloon sijoittuu osa teknillisen fysiikan laitosta ja kaksi Kylmälaboratorion hallinnoimaa Suomen Akatemian huippututkimusyksikköä eli matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien huippuyksikkö sekä systeemisen neurotieteen ja aivokuvantamisen huippuyksikkö. Vastapuolena asiassa oli Senaatti-kiinteistöt. Helsingin hovioikeus antoi asiassa ratkaisunsa 14.7.2017. Tuomion mukaan Senaatti-Kiinteistöt velvoitettiin korvaamaan Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lle viivästyskorkoineen hieman alle 1,5 miljoonaa euroa. Ratkaisu ei ole lainvoimainen.