Ilkka Koivisto

Asianajaja, osakas, varatuomari

+358 50 511 4051
ilkka.koivisto@properta.fi

Koulutus

Asianajaja, 1999
Varatuomari, Tuusulan käräjäoikeus, 1997
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, 1994

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi

Erityisosaaminen

Kiinteistötransaktiot
Due diligence tarkastukset
Rakentamiseen liittyvät sopimusasiat
- projektisuunnittelu
- hanke- ja projektisopimukset
- konsulttisopimukset
- urakkasopimukset
- toimitussopimukset
Liikehuoneistojen vuokrasopimukset
Maanvuokrasopimukset
Maankäyttösopimukset
Hallinnanjakosopimukset
Rasite- ja yhteisjärjestelysopimukset
Kiinteistöyhtiöiden hallintoasiat
Urakkariidat
Vuokrasopimuksiin liittyvät riitaisuudet
Muut kiinteistöihin liittyvät riita-asiat
Ota yhteys minuun, mikäli tarvitset apua esimerkiksi

- rakennushankkeiden sopimusten suunnittelussa, laatimisessa tai tulkinnassa
- rakennushankkeiden sujuvaan läpivientiin liittyvissä kysymyksissä
- rakentamiseen liittyvissä riitatilanteissa
- kiinteistötransaktioissa
- hallinnanjakosopimusten ja vuokrasopimusten laadinnassa
- kiinteistöihin liittyvissä muissa riitatilanteissa

Minulla on pitkä ja myös asianajotoiminnan ulkopuolinen kokemus rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvistä vaativista juridisista tehtävistä. Olen keskittynyt viimeiset viisitoista vuotta pelkästään rakentamis- ja kiinteistöjuridiikkaan. Työni koostuu rakennushankkeiden sopimusten laadinnasta ja kommentoinnista, urakoihin liittyvien riitaisuuksien ratkaisemisesta, kiinteistötransaktioista, hallinnanjakosopimusten ja vuokrasopimusten laatimisesta.

Osaamiseni on huomioitu myös kansainvälisten ranking-luokittajien toimesta. Muun muassa urakka-asioiden osalta olen yksi viidestä Suomessa rankatusta asianajajasta Chambers Europe -oppaassa.

Ura

Properta Asianajotoimisto Oy, osakas, 2017–
Eversheds Asianajotoimisto Oy (ent. Juridia Bützow ja Juridia), osakas, 2006–2016, asianajaja, 1999–2006
Asianajotoimisto Iirola, Kyläkallio & Oila Oy, lakimies, 1998–1999
Lakiasiaintoimisto Koivisto, Santanen & Co Oy, osakas, 1997–1998
Tuusulan käräjäoikeus, notaari 1996–1997
Rakennuttajatoimisto Er-Ko Oy, 1994–1996

Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto

Rankingit

Chambers Europe 2018, Spotlight Table (Real Estate: Construction),