Marko Mononen

Asianajaja, osakas, OTT

+358 40 501 7302
marko.mononen@properta.fi

Koulutus

Asianajaja 2005
Siviilioikeuden dosentti, Helsingin yliopisto 2002
Oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopisto 2001
Oikeustieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto 1992
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1990

Kielitaito

Suomi, englanti, ruotsi

Erityisosaaminen

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
Sopimukset ja sopimustenhallinta
Vahingonkorvausoikeus
Yritysten vastuuriskien hallinta
Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus
Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat
Ota yhteys minuun, mikäli tarvitset apua esimerkiksi

- sopimuksiin tai vahingonkorvausvastuuseen liittyvissä riita-asioissa
- sopimusten ja korvausvastuun hallintaan liittyvissä asioissa
- tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvissä asioissa
- kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa

Minulla on erittäin laaja kokemus riidanratkaisusta tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä erityyppisiin sopimuksiin ja vahingonkorvausvastuuseen liittyvissä asioissa. Olen myös hoitanut useita tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyviä toimeksiantoja. Minulla on myös hyvin pitkä kokemus kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta. Näistä aihepiireistä koulutan jatkuvasti. Olen myös kirjoittanut niistä useita teoksia ja artikkeleita.

Ura

Properta Asianajotoimisto Oy, asianajaja, osakas 2018-
Eversheds Asianajotoimisto Oy (ent. Juridia Bützow ja Juridia), asianajaja ja osakas, 2005-2018
Siviilioikeuden professori, Helsingin yliopisto, 2002-2005
Tutkija ja opettaja, Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 1990-2002
Lakimies, FI-Inkassojuridik Oy Ab, 1990-1999

Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto
Suomen kilpailuoikeudellinen yhdistys
Suomen välimiesoikeusyhdistys
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys