Tapio Nevala

Senior Counsel

+358 50 400 6098
tapio.nevala@properta.fi

Koulutus

Oikeustieteen kandidaatti, Turun Yliopisto, 1982

Kielitaito

Suomi, ruotsi, saksa

Erityisosaaminen

Asuntokauppa ja siihen liittyvät vastuut
Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu
Vahingonkorvausvastuu asunto-osakeyhtiöissä
Kiinteistönkaupat ja siihen liittyvät vastuut
Kiinteistönvälitysalan lainsäädäntö ja hyvä välitystapa
Ota yhteys minuun, mikäli tarvitset apua esimerkiksi

- kiinteistöjärjestelyissä
- asunto- tai kiinteistökaupan ongelmatilanteissa
- välitysliikkeen oikeudellisissa kysymyksissä sekä riitatilanteissa
- asunto-osakeyhtiöiden vastuukysymyksissä
- RS-kohteisiin ja muuhun uudistuotantoon liittyvissä juridisissa erityiskysymyksissä

Olen kokenut kiinteistönvälityksen, asunto- ja kiinteistönkaupan sekä asunto-osakeyhtiöiden juridiikan asiantuntija. Käyn jatkuvasti luennoimassa ja olen kirjoittanut useita alan perusteoksia. Asiantuntemustani on hyödynnetty myös alan lainvalmistelussa ja olen osallistunut mm. asuntokauppalain, maakaaren ja asunto-osakeyhtiölain valmisteluun.

Ura

Properta Asianajotoimisto Oy, 2017–
Eversheds Asianajotoimisto Oy (ent. Juridia Bützow ja Juridia), 2012–2017
Kiinteistölaki Tapio Nevala, osakas, 1994–2011
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto r.y., toimitusjohtaja, 1991–1994
Yrittäjänä asunto- ja kiinteistönvälitysalalla, 1981–1991

Luottamustoimet

Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan puheenjohtaja
Kiinteistönvälitysalan keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunnan puheenjohtaja
Kuluttajariitalautakunnan XI jaoston puheenjohtaja ja täysistunnon jäsen
Suomen Moottoriliitto ry:n puheenjohtaja

Julkaisut

Nevala & Palo & Sirén & Haulos 2011: Kiinteistönvälittäjän käsikirja
Jauhiainen & Järvinen & Nevala 2010: Asunto-osakeyhtiölaki
Nevala 2005 ja 2011: Asuntokauppalaki
Nevala & Palo & Sirén 2001: Kiinteistönvälittäjän käsikirja
Nevala 2000: Opas kesäasunnon lakiasioihin
Nevala 1997: Uudistuva kiinteistönkauppa
Nevala & Palo & Sirén 1997: Kiinteistönvälityksen käsikirja
Listoheimo & Nevala 1995: Uusi Kiinteistönvälittäjän käsikirja