Ville Laine

Asianajaja, osakas, OTL

+358 50 563 3032
ville.laine@properta.fi

Koulutus

Asianajaja 2010
Oikeustieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto 2006
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, 2003

Kielitaito

Suomi, englanti

Erityisosaaminen

Urakkasopimukset
Konsulttisopimukset
Asunto- ja kiinteistökaupan sopimukset sekä välitysliiketoiminta
Julkiset hankinnat
Asunto-osakeyhtiöasiat
Vuokrasopimukset
Kuluttajansuoja
Urakkariidat ja muut rakentamisen riita-asiat
Koulutus
Ota yhteys minuun, mikäli tarvitset apua esimerkiksi

- rakentamiseen liittyvien sopimusten, kuten urakkasopimusten tai suunnittelu- tai muiden konsulttisopimusten laadinnassa
- urakkariidoissa tai muissa rakennushankkeiden riitaisuuksissa
- julkisen hankinnan kilpailuttamisessa
- asunto- ja kiinteistökaupan erimielisyyksissä

Olen erikoistunut rakennushankkeiden sopimusasioihin ja rakennushankkeisiin liittyvään riidanratkaisuun. Olen käytännössä työskennellyt koko noin 14 -vuotisen lakimiesurani rakentamisen parissa. Luennoin säännöllisesti alan järjestöjen koulutustilaisuuksissa. Kehitän ammattiosaamistani myös kirjoittamalla erilaisia julkaisuja, kuten kirjoja ja artikkeleita.

Ura

Properta Asianajotoimisto Oy, osakas 2017 -
Eversheds Asianajotoimisto Oy (ent. Juridia Bützow ja Juridia) asianajaja 2012 - 2017
Vantaan kaupunki, hankintalakimies 2011
Asianajotoimisto Aaro Liuksiala & Co Oy, lakimies/asianajaja 2007-2011
Kuluttajariitalautakunta, esittelijä 2006-2007
Teknillinen korkeakoulu, tutkija 2004-2006
Kuluttajariitalautakunta, esittelijä 2003-2004

Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto

Julkaisut

Liuksiala, Aaro & Laine, Ville: Tavoitehintaurakka (2011)
Oksanen & Laine & Kaskiaro: Urakkasopimukset (2010)
Laine, Ville: Lisä- ja muutostyöt rakennusurakassa (2006)
Laine & Junnonen: Julkisen elinkaarihankkeen hankintaprosessi (2006)
Oikeustapauskommentti KKO 2008:19, Defensor Legis 2008/4
Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö ja sekatyyppiset sopimukset, Defensor Legis 2007/5
Laine & Laine: Lisä- ja muutostöistä sopiminen rakennusurakassa, Defensor Legis 2006/2